Franziskaner Salzburg

Salzburg Franziskanerkloster
Franziskanergasse 5
5020 Salzburg
Tel:  +43 (0)662 84 36 29
Fax: +43 (0)662 84 36 29 -23
salzburg@franziskaner.at

Link: Salzburg Franziskanerkloster